Hovedplan Jåtun

Hovedplan for Jåtun sikrer bærekraftig utvikling

– Jåtuns hovedplan er et teknisk dokument som beskriver infrastruktur både under og over bakken, samt verneområder. Den er først og fremst et redskap for alle som fra nå og fremover skal utføre arbeid på Jåtun, men også en sikkerhet for beboerne, forteller daglig leder i Jåttå Utbyggingsselskap, Tom Rune Tjelta.

Hovedplanen inneholder mye. En overordnet masterplan med plassering av kabler og ledninger. Egne beskrivelser av prosjektert og eksisterende VA-anlegg. Drensplan som viser hvordan vannavrenning fra veier skal håndteres og plassering av sluker. Høyspentplan og lavspentplan for tilførsel og fordeling av strøm, belysningsplan for nye lysmaster ­– og så videre. 

– Alle som skal utføre arbeid på Jåtun, må være kjent med alt i denne hovedplanen. Ikke bare de detaljplanene som gjelder den enkeltes oppgave- og ansvarsområde. Et sentralt poeng er å unngå at det skjer feil som rammer beboere og boliger i årene som kommer. For eksempel at noen setter grabben på feil sted, forteller Tom Rune, som opplyser at Sweco og Ensign har vært viktige bidragsytere i arbeidet med det omfattende dokumentet.  

Bidrar til bærekraft

– En plan som reduserer muligheten for fremtidige feil, er en plan som bidrar til bærekraft. Vår hovedplan er en slags checklist som sikrer at vi har utført alt som er nødvendig – at ingenting er oversett. Å rulle inn gravemaskiner etter vi har ferdigstilt et område, koster ikke bare masse penger – det koster også i form av sosial trivsel og trygghet for beboerne og ville gitt uheldige utslag på Jåtuns klimaregnskap, sier Tom Rune.

Ivaretar kulturminner

Hovedplanen viser også områdene som er regulert til bevaring, altså vernesoner som skal få være i fred for maskiner i all fremtid. 

– Jåtun har både kulturminner og krigsminner som må tas vare på. Det samme gjelder den flotte alléen og steingarden langs Skogsbakken og flere av de store, flotte enkelttrærne og tregruppene. Det er også noen steingarder som skal løs opp igjen for å markere tidligere eiendomsgrenser. Så ja, hovedplanen er en viktig brikke når vi bygger byens beste nabolag, smiler Tom Rune. 

    Meld din interesse!

    Registrer deg for å få oppdateringer om Jåtun.

    Jeg godkjenner å bli kontaktet på følgende vis: