Torsdag 26. november vedtok Utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) å legge planene for 123 boliger i B1 og B2 på Jåtun ut til offentlig ettersyn. Etter tidligere politiske runder er deler av blokkbebyggelsen justert ned fra seks til fire etasjer ved Skogsbakken.

– Vi har gått noen runder i godt samarbeid med kommuneadministrasjonen. Nå anslår vi salgsstart våren 2021, med forbehold om godkjent detaljregulering, forteller daglig leder i Jåttå Utbyggingsselskap, Tom Rune Tjelta.

Det er planlagt 25 rekkehus i felt B1 og 27 rekkehus i felt B2. I B1 kan det oppføres tre leilighetsbygg, som til sammen kan inneholde mellom 42 og 48 leiligheter. I B2 kan det oppføres ett leilighetsbygg i 4-5 etasjer, som til sammen kan få mellom 18 og 23 leiligheter.

Faksimile fra Rogalands Avis 28. november 2020.