Se planene for lokket mellom Jåtun og Hinna Park

Arbeidet med lokket over den store rundkjøringen ved Jåttå videregående skole kan starte
allerede i løpet av høsten. Dette lokket vil gjøre det tryggere og mer lettvint for alle som skal
fra Jåtun til togstasjonen eller Hinna Park, og skape et grønnere og fredeligere nærområde.

Dronebilde august 2021

Lokket er en del av strekningen Stasjonsveien – Gauselveien i det store bussveiprosjektet mellom Sandnes og Stavanger, og blir et sentralt knutepunkt mellom jernbane, bussvei og kollektivtrasé til nye det nye sykehuset på Ullandhaug. Biltrafikk skal sluses under lokket, mens kollektivtrafikk og myke trafikanter får fine veier og gangstier oppe i dagslyset. Målet er at de første bussene kan gå langs denne delen av bussveien ved årsskiftet 2025-2026.

Hundremeterskogen ved Jåtten skole

Illustrasjon: KSR og COWI

Lokket vil få fine grøntområder. I overgangen fra lokket mot Jåtten skole planlegges det en
«hundremeterskog» med gangveier, busker, trær og lekeapparater.

Japankirsebær og andre trær og buskvekster

Illustrasjon: KSR og COWI

Lokket planlegges med ulike soner for opphold, og fin beplantning som Japankirsebær
(blomstrer i mai) og ulike busker og blomster. Her blir det fine passasjer mellom Jåtun og
Hinna Park-området, sykkeloppstillingsplasser, busstopp og mer.

Lyssetting for god oversikt og trygghet

Illustrasjon: KSR og COWI

De ulike områdene på lokket vil få tilpasset lyssetting som vil være viktig for både estetikk og
opplevelsen av oversikt og trygghet også etter mørkets frembrudd.

    Meld din interesse!

    Registrer deg for å få oppdateringer om Jåtun.

    Jeg godkjenner å bli kontaktet på følgende vis: