Velkommen til Jåtun
- Et trygt og godt nabolag for alle generasjoner

cow eating grass Norway

Jåtun ligger i den grønne åskanten over Hinna Park i Stavanger, med perfekt plassering i forhold til natur, by, arbeidsplasser, handel, offentlig transport og attraksjoner. Her utvikler Jåttå utbyggingsselskap et nyskapende, bærekraftig og attraktivt boligområde for alle generasjoner. Salget av nye boliger på Jåtun starter i 2021 – du kan melde din interesse allerede nå.

Meld din interesse

Et trygt og godt nabolag for alle generasjoner og folk i alle livssituasjoner skal etableres, med inkluderende sosiale soner og spennende møteplasser. Alt i grønne og innholdsrike omgivelser. Gled deg!

Jåtun
Base bolig logo
INEO eiendom logo

Boligutviklere med gjennomføringskraft
Jåttå utbyggingsselskap er resultatet av et samarbeid mellom regionens to mest fremoverlente boligutviklere: Base Bolig og Ineo Eiendom. Begge har lang erfaring i å utvikle gode bomiljø hvor beboernes behov er satt i sentrum, og ikke minst: kvalitetsboliger nøye tilpasset ulike generasjoners behov.

Kontakt daglig leder i Jåttå utbyggingsselskap, Tom Rune Tjelta:
Send e-post

Jåtun

Byens beste nabolag

Den overordnede visjonen for Jåtun er å skape et trygt og godt nabolag for folk i alle aldre. Her skal man kunne bo hele livet i en moderne og fremtidsrettet bolig, uavhengig av livssituasjon, i et nabolag med inkluderende sosiale soner og møteplasser. Blant de unike kvalitetene med Jåtun, er planene for ulike tun med spennende innhold som alle generasjoner opplever som verdifulle. Gode ferdselsårer på kryss og tvers gjennom området skal knytte de ulike tunene sammen og bidra til et trivelig nabolag der alle er på fornavn med hverandre.