Driftsmeldinger fra jåtun

God sommer!

Vi vil ønsker dere alle en god sommer – nå tar vi ferie, og det blir mindre byggeaktivitet i området. Skulle det allikevel være noe dere trenger å melde fra om, kan dere ta kontakt via Stangeland sin vakttelefon på 975 52 800.

Nabovarsel – Informasjon om sprenging

I forbindelse med anleggs arbeide skal det foretas sprengningsarbeider. Sprengningene vil bli varslet med støtvis signal, sirene i ca. 2 minutter før detonasjon.

VENNLIGST GÅ BORT FRA VINDUER OG DØRER SOM VENDER MOT OMRÅDET.

Sprengningsarbeidet vil pågå i perioder fra uke 15 og ut over. Ved sprengning plasseres vaktposter på strategiske steder i området. Følg deres anvisninger.

Har du sensitivt, rystelsesutsatt utstyr i ditt virke, må dette varsles til undertegnede for tiltak.

Vi beklager ulempen dette vil medføre.

I den første uken etter påske blir det omkjøring for beboerne i byggefeltet.

Den indreste delen av Jåttåstien blir stengt for graving av fjernvarme og setting av kantstein.

Asfaltering i Vodlaveien uke 13

I påskeuken, fra mandag 29 til onsdag 31. mars, vil det bli asfaltering i deler av Vodlaveien og Jåttåstien. Vi legger til rette for omkjøring der det lar seg gjøre, men gjør oppmerksom på at det tidvis kan bli noe venting.

Hilsen Ivar Handeland,
Driftsleder Stangeland Maskin

Vi kommer til å bli ferdige med rivearbeidene i midten av neste uke. Det ser ut som onsdag blir siste dag.Viser til rivearbeidene på Austtunsletta 143 og 144.

Viser til rivearbeidene på Austtunsletta 143 og 144.

Riving av bygg på Austtunsletta

I forbindelse med riving av bygg på Austtunsletta vil vi benytte adkomst for lastebiler slik kartet viser.

Transporten vil være begrenset til ca. 20 lastebil-lass. Aktiviteten vil bli begrenset til et minimum. For å sikre barn og andre myke trafikanter vil det bli «følgemann» med hver bil gjennom feltet for å trygge gjennomkjøringen for myke trafikanter. 

Vi ønsker at beboere i feltet skal føle seg trygge og takker for tålmodigheten. Vi ønsker også å beklage ulempen anleggstrafikken medfører i perioden.

Ivar Handeland, mobil 975 52 870

Trafikken lagt tilbake på Jåttåstien

Fra i dag av er trafikken lagt tilbake på Jåttåstien. Det vil komme endringer litt frem i tid, men det kommer vi med tilbakemelding om det.

Omlegging vei Jåttå nord

For å kunne bygge ferdig krysset, kommer vi til å dele veien i to. En anleggsvei til brakkeriggen og nybygget, en til beboerne inne i gaten. Vi kommer til å legge om på onsdag. Blå strek er anleggsveien( inn den nye veien) Gul strek er veien inn til byggefeltet. Dere får informere vare leverandørene deres så godt som mulig.

Her legger vi ut informasjon når det skjer noe nytt og spennende i forbindelse med utbyggingen av det nye boligområdet i ditt nabolag.

Abonner på RSS-feed

Noe å melde fra om?