Driftsmeldinger fra jåtun

Riving av bygg på Austtunsletta

I forbindelse med riving av bygg på Austtunsletta vil vi benytte adkomst for lastebiler slik kartet viser.

Transporten vil være begrenset til ca. 20 lastebil-lass. Aktiviteten vil bli begrenset til et minimum. For å sikre barn og andre myke trafikanter vil det bli «følgemann» med hver bil gjennom feltet for å trygge gjennomkjøringen for myke trafikanter. 

Vi ønsker at beboere i feltet skal føle seg trygge og takker for tålmodigheten. Vi ønsker også å beklage ulempen anleggstrafikken medfører i perioden.

Ivar Handeland, mobil 975 52 870

Trafikken lagt tilbake på Jåttåstien

Fra i dag av er trafikken lagt tilbake på Jåttåstien. Det vil komme endringer litt frem i tid, men det kommer vi med tilbakemelding om det.

Omlegging vei Jåttå nord

For å kunne bygge ferdig krysset, kommer vi til å dele veien i to. En anleggsvei til brakkeriggen og nybygget, en til beboerne inne i gaten. Vi kommer til å legge om på onsdag. Blå strek er anleggsveien( inn den nye veien) Gul strek er veien inn til byggefeltet. Dere får informere vare leverandørene deres så godt som mulig.

Her legger vi ut informasjon når det skjer noe nytt og spennende i forbindelse med utbyggingen av det nye boligområdet i ditt nabolag.

rss feed Abonner på RSS-feed

Noe å melde fra om?