Sørmarka – Jatun.no

Bo på Jåtun – opplev høsten i Sørmarka

Byens villmark. Stavangers største sammenhengende grøntområde. Ekorn, kanin, mår, rev, grevling og en høyst livskraftig rådyrstamme. Sørmarka er en skogsperle som gir deg naturopplevelser kun minutter fra Jåtun. I Sørmarka finner du et godt utbygd turveinett som byr på mer enn åtte kilometer vandring, og stier og tråkk på kryss og tvers. En populær og nesten fire kilometer lang lysløype brukes mye til jogging og barnevogner, og det er flere fine rasteplasser med benker og bord underveis. Det er lett å bli glad i Sørmarka.

Skog plantet av skoleelever

Området ble tidlig et turmål for byens borgere. Stavanger Turistforening ble stiftet i april 1887, og allerede i årboken fra 1893 anbefales Sørmarka som turmål. I de tider var det stort sett lynghei og jordbruksland å se, men et større skogreisningsprogram startet i 1910. I mange tiår etterpå var elever fra skoler i Stavanger med på å sette ut nye trær i området. Målet var å etablere et sammenhengende skogområde på 1000 dekar – i dag er om lag 1500 dekar blitt til skog. Du finner størst innslag av gran og furu, men også mer varmekjære trær som bøk og lerk er plantet.

Tårn med café og gapahuk

I nord dominerer Ullandhaug, med landemerket Ullandhaugtårnet. Ullandhaugtårnet er 64 meter høyt, 78 meter med mast og antenner. Fram til 2020 var tårnet drevet av Telenor, men ansvaret er nå hos Lyse. En liten kafé på utsiktsplatået er vanligvis åpen på søndager mellom klokka 12 og 15, drevet på frivillig basis av Sørmarkas Venner. I den sørlige delen er Hinnaberget høyeste punkt, og her har Sørmarkas Venner bygd en tømret gapahuk, åpen for fri bruk og med tørr ved alltid tilgjengelig.

Se turistforeningens kart over Sørmarka:
https://ut.no/tur/1112625/kart#14.13/58.93253/5.71334

    Meld din interesse!

    Registrer deg for å få oppdateringer om Jåtun.

    Jeg godkjenner å bli kontaktet på følgende vis: