Nabovarsel – Informasjon om sprenging

I forbindelse med anleggs arbeide skal det foretas sprengningsarbeider. Sprengningene vil bli varslet med støtvis signal, sirene i ca. 2 minutter før detonasjon.

VENNLIGST GÅ BORT FRA VINDUER OG DØRER SOM VENDER MOT OMRÅDET.

Sprengningsarbeidet vil pågå i perioder fra uke 15 og ut over. Ved sprengning plasseres vaktposter på strategiske steder i området. Følg deres anvisninger.

Har du sensitivt, rystelsesutsatt utstyr i ditt virke, må dette varsles til undertegnede for tiltak.

Vi beklager ulempen dette vil medføre.

    Meld din interesse!

    Registrer deg for å få oppdateringer om Jåtun.
    Jeg godkjenner å bli kontaktet på følgende vis: