Teknologi for økt livskvalitet

Målet er å utvikle et boligområde som etterlever bærekraftsmålene innen det å bygge, bo og nyte.

På Jåtun skal det høstes av den rivende teknologiutviklingen innen energi, byggematerialer, velferd, deling, kommunikasjon og transport. Målet er å utvikle et boligområde som etterlever bærekraftsmålene innen det å bygge, bo og nyte.

– Vi er så heldige at vi jobber og virker i en region som ligger helt i front på mange teknologiområder relevante for byggebransjen. Kolumbus og Lyse er blant de vi allerede har initiert samarbeid og mulighetsstudier sammen med, forteller Tjelta, som har mer på hjertet: Kolumbus er ledende på offentlige transportløsninger, og her har vi blant annet tanker om ting som cargosykler og bildelingsordning for Jåtun. Lyse er et hestehode foran de fleste på både energi- og fiberteknologi. I disse dager undersøker vi sammen hvordan Jåtun kan møte morgendagens behov i energiløsninger, forteller Tom Rune Tjelta, daglig leder i Jåttå Utbyggingsselskap.

Foregangseksempelet Husene i Skogen
Jåtun Utbyggingsselskap er et samarbeid mellom Base Bolig og Ineo Eiendom. Sammen står de to boligutviklerne bak Husene i Skogen, det første boligprosjektet på Jåtun i Stavanger. markedssjef i Ineo Eiendom, Roy Klungtvedt, kan fortelle at flere teknologiske innovasjoner allerede er implementert ved Husene i Skogen, hvor salget av trinn 2 er godt i gang.

3D illustrasjon av en leiligheter fra Husene i skogen

– Vi la ned mye godt arbeid i å finne fremtidsrettede løsninger innen eksempelvis byggematerialer, energiløsning, deling og kommunikasjon. Markedet responderte veldig godt på disse valgene, noe som gjorde Husene i Skogen til en salgsvinner i Stavanger i 2019, forteller Klungtvedt, og viser til valg av byggemateriale som eksempel: Det mest iøynefallende grepet ved Husene i Skogen, er at prosjektet oppføres i massivtre, et miljømessig godt valg i forhold til CO 2 , energibruk og annen ressursbruk. For beboerne har massivtre positive egenskaper som gir godt inneklima, isolerer, virker lyddempende og gir mindre støv og regulerer fuktighet bedre enn andre byggematerialer, forteller Klungtvedt.

Roy Klungtvedt – INEO Eiendom FOTO: INEO Eiendom

Teknologi = trivsel
Klungtvedt er dessuten opptatt av at teknologi kan fremme trivsel og sosial bærekraft.

– Vi må legge til rette for at beboerne får tilgang på digitale plattformer som gjør at naboene sammen kan bruke og nyte felleskvalitetene Jåtun får. Vi har utviklet et bokonsept kalt Heime, og her er en beboer-app sentralt. Med denne kan man gjøre alt fra å avtale en tur sammen til å reservere bil, sykler og utstyr i deleordningen, forteller Klungtvedt. Tjelta nikker. Når vi tenker teknologiske muligheter fra dag én i planleggingen, så er det for å legge til rette for en bærekraftig livsstil. En måte å leve på som reduserer ressursbruk og øker livskvalitet. På Jåtun skal vi få det til, smiler Tjelta.

    Meld din interesse!

    Registrer deg for å få oppdateringer om Jåtun.

    Jeg godkjenner å bli kontaktet på følgende vis: