Først ut: Rekkehus og leiligheter i felt B1 og B2

Byggingen av Husene i Skogen er allerede godt i gang, og nå begynner flere brikker å falle på plass på Jåtun – dette blir veldig bra!

Byggingen av Husene i Skogen er allerede godt i gang, og nå begynner flere brikker å falle på plass på Jåtun – dette blir veldig bra!

B1 og B2 er feltene som bygges ut først. Her kommer familievennlige rekkehus i forskjellige størrelser. Alle får private hager mot sør og vest. Foreløpig planer tilsier salgsstart første halvdel 2021 – følg med!

I innlevert planinitiativ til kommunen, vil neste steg være å regulere B3 – B4 og B5 samt B10. Hvilken rekkefølge man prioriterer i utbyggingen er ikke avklart, men B3 og B10 er mest aktuelt som neste steg.

Spørsmål?

Arkitektens visjon:
– På Jåtun skal vi bygge fellesskap!

Jåtun skal bli et spennende, trygt og inkluderende sted å bo. Arkitekt Rakel Helling jobber tett med Jåtun Utbyggingsselskap for hvordan man best kan legge til rette for et godt sosialt fellesskap.

– De som flytter til Jåtun skal oppleve trivsel fra dag én. Vi skal utvikle flere ulike tun der naboene kan møtes og gjøre ting sammen. Samtidig skal vi finne løsninger som blir verdifulle for folk i nabolaget og i distriktet ellers – noe som gjør Jåtun til en destinasjon, forteller Rakel Helling i arkitektkontoret Helling Arkitekter.

Fellekskap på Jåtun

Spennende tunløsninger
Bebyggelsen er planlagt organisert rundt cirka 10 tun. Disse kan få forskjellige temaer og innhold deretter. Det kan for eksempel bli et «sportstun» med ulike apparater tilpasset alle generasjoner og et felleshus tilrettelagt for trening. Hvert tun vil omkranses av boliger, men også få adkomst fra resten av bebyggelsen slik at alle kan nyte godt av de ulike attraksjonene på Jåtun.

Verdiskaping for hele nærområdet
Sammen med Tom Rune Tjelta, Roy Klungtvedt og de andre i prosjektgruppen for Jåttå Utbyggingsselskap, jobber Helling også med innspill på hvordan også andre, særlig de i dagens nabolag, kan nyte godt av verdiskapingen på Jåtun.

– Her er det mange muligheter. En retning vi vurderer er å ramme inn boligområdet med en slags «grønn ring», rett og slett en god gangvei med attraksjoner. Det kan for eksempel bli ulike kunstinstallasjoner man kan oppleve langs veien. Det kan bli byens største sirkeltreningsløype med ulike treningsapparater strategisk plassert, eller det kan bli en stor «lekesirkel» med lekeutstyr og aktivitetsstasjoner. Lekeplasser trenger i så fall ikke kun være for barn, det kan gjøres på måter slik at alle generasjoner finner spennende aktiviteter langs den «grønne ringen», utdyper Helling.

    Meld din interesse!

    Registrer deg for å få oppdateringer om Jåtun.
    Jeg godkjenner å bli kontaktet på følgende vis: