Fellekskap på Jåtun

– På Jåtun skal vi bygge fellesskap!

Jåtun skal bli et spennende, trygt og inkluderende sted å bo.

Jåtun skal bli et spennende, trygt og inkluderende sted å bo. Arkitekt Rakel Helling jobber nå tett med Jåttå Utbyggingsselskap med de overordnede tankene for hvordan man best kan legge til rette for et godt sosialt fellesskap.

– Vi er i tidligfase med planer som skal bidra til at de som flytter til Jåtun opplever fellesskap fra dag én. Idéen vi jobber med nå, er å utvikle flere ulike tun der naboene kan møtes og bli kjent med hverandre. Samtidig skal vi finne løsninger som blir verdifulle for folk i nabolaget og i distriktet ellers – noe som gjør Jåtun til en destinasjon. Klarer vi å skape et bomiljø med samhold og godt fellesskap, vil vi bidra med sosial bærekraft for området, forteller Rakel Helling i arkitektkontoret Helling Arkitekter.

GODE NABOER: Åsmund driver Vikinghestgården i Jåttåveien 53, like ved Husene i Skogen.

Spennende tunløsninger
Selv om prosjektgruppen er i oppstarten med konkrete planer for å bygge fellesskap, så begynner en klar retning å ta form. Jåttå-området har lange tradisjoner for gårdsdrift, og flere av de gårdene i området er bygget opp rundt åpne tun med plass til mange aktiviteter. Stedsnavnet Jåttå og historien har vært inspirasjon til Jåtun-navnet, og det inspirerer også arkitekten.

– Vi ser for oss at bebyggelsen organiseres rundt flere fellestun. Disse kan få forskjellige temaer og innhold deretter. Det kan for eksempel bli et «sportstun» med ulike apparater tilpasset alle generasjoner og et samlende felleshus. Kartleggingen av gode temaer for de ulike tunene er blant det vi jobber med nå, sier Helling.

Verdiskaping for hele nærområdet
Sammen med de andre i prosjektgruppen for Jåttå Utbyggingsselskap, jobber Helling også med innspill på hvordan alle andre, særlig de i dagens nabolag, kan nyte godt av verdiskapingen på Jåtun.

– Her er det mange muligheter. Vi ønsker å ramme inn boligområdet med en slags «grønn ring», rett og slett en god gangvei med attraksjoner. Det kan for eksempel bli ulike kunstinstallasjoner man kan oppleve langs veien. Det kan bli byens største sirkeltreningsløype med ulike treningsapparater strategisk plassert, eller det kan bli en stor «lekesirkel» med lekeutstyr og aktivitetsstasjoner. Her tenker vi sosiale soner for alle fra 0 til 100 år, dette kan gjøres på måter slik at alle generasjoner finner spennende aktiviteter langs den «grønne ringen», utdyper Helling.

    Meld din interesse!

    Registrer deg for å få oppdateringer om Jåtun.

    Jeg godkjenner å bli kontaktet på følgende vis: