mother and child

– Her skal alle generasjoner trives!

Når vi bygger Jåtun, så legger vi til rette for mange gode og uformelle møtesteder mellom boligene, sier prosjektutvikler i Base Bolig, Odd-Are Njå.

Å være sosial og bli kjent med naboene er kanskje det viktigste for trivsel, stabilitet og tilhørighet i bomiljøet. Når vi bygger Jåtun, så legger vi til rette for mange gode og uformelle møtesteder mellom boligene, sier prosjektutvikler i Base Bolig, Odd-Are Njå.

Odd-Are Njå – Prosjektutvikler i Base Bolig

Godt naboskap kommer ikke av seg selv. Det fysiske miljøet må være slik at man enkelt kan møtes, både tilfeldig og planlagt. Der har vi mange gode idéer som nå er i ferd med å utformes til reelle planer, forteller Odd-Are. Det er tydelig at han er levende engasjert i forarbeidet med Jåtun, der målet er å bygge byens beste nabolag. Intet mindre.

Gode uterom for alle
På Jåtun er en av hovedtankene at boligene plasseres rundt ulike tun hvor beboerne kan bli kjent og tilbringe tid sammen. Det skal være lett å bevege seg mellom de ulike tunene, som får forskjellig innhold. Noen kan bli rendyrkede lekeplasser hvor barn og foreldre, eventuelt barnebarn og besteforeldre, kan møtes. Andre tun kan tilrettelegges med treningsapparater for aktive voksne, mens noen tun kan få rikholdige planteparseller. Mulighetene er mange.

– Vi planlegger de felles uterommene med både aktive og rolige soner for ulike aktiviteter og aldersgrupper. Det skal være lyse og lett orienterbare rom som oppleves som trygge. Et enkelt og oversiktlig gangveisystem skal danne strukturen i uteområdene, slik at det blir lett for orienteringshemmede og andre å finne fram. Her skal vi unngå øde eller bortgjemte restarealer som kan skape utrygghet, sier Odd-Are.

Hele livet på Jåtun
Foran seg på en ellers ryddig pult har Odd-Are ulike versjoner av et livshjul, alle rikt illustrert for å vise hvordan boligbehov kan endre seg over tid. Det er et mål å legge til rette for at den enkelte kan ha hele sin boligkarriere på Jåtun, også ved endret livssituasjon på grunn av alder, sykdom, samlivsbrudd eller annet, mener prosjektutvikleren. Målet er at den som flytter inn her, vil bli i nabolaget når det melder seg et behov for å bo i en annen type bolig. Det kan være unge som trenger flere soverom og vil ha en oversiktlig lekeplass like ved, og det kan være eldre som vil over i en mer lettstelt og tilpasset bolig og ha rolige og frodige omgivelser. Derfor skal vi skape et bomiljø med mangfold og variasjon i muligheter innen både boligtyper og felleskvaliteter. Dette er positivt for den enkelte, enten det er barn eller voksne det gjelder, og for stabiliteten bomiljøet som helhet. Jåtun skal ha kvaliteter som appellerer uansett hverdagsbehov, sier Odd-Are.

    Meld din interesse!

    Registrer deg for å få oppdateringer om Jåtun.

    Jeg godkjenner å bli kontaktet på følgende vis: